Soạn bài Ca dao về lao động sản xuất trang 168 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Ca dao về lao động sản xuất trang 168 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung

Lao động vất vả trên ruộng đồng của những người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

 

Câu 1

Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất.

Phương pháp giải:

- Nỗi vất vả: Con đọc đoạn ca dao thứ nhất.

- Sự lo lắng: Con đọc đoạn ca dao thứ ba.

Lời giải chi tiết:

Những hình ảnh nói lên:

- Nỗi vất vả: cày đồng buổi ban trưa, mồ hôi như mưa; mỗi một hạt gạo làm ra "dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần".

- Sự lo lắng: trông nhiều bề; trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trông trời yên, biển lặng.

Câu 2

Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?

Phương pháp giải:

Con đọc đoạn ca dao thứ 2.

Lời giải chi tiết:

    Công lênh chẳng quản lâu đâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng, 

Câu 3

Tìm những câu ứng với mỗi nội dung dưới đây:

a. Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày

b. Thể hiện quyết tâm lao động, sản xuất

c. Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo

Phương pháp giải:

a. Con tìm trong đoạn ca dao thứ hai.

b. Con tìm trong đoạn ca dao thứ ba.

c. Con tìm trong đoạn ca dao thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

a. Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

b. Trông cho chân cứng đá mềm,

Trời yên, bể lặng mới yên tấm lòng.

c. Ai ơi, bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!

Bài ca dao

 CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

     Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày           

        Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần!

                     *

      Ơn trời mưa nắng phải thì 
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu. 
      Công lênh chẳng quản bao lâu 
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng 
       Ai ơi! chớ bỏ ruộng hoang 
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.

                        *

      Người ta đi cấy lấy công 
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề 
      Trông trời, trông đất, trông mây 
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm 
      Trông cho chân cứng đá mềm 
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close