Soạn bài Cái gì quý nhất trang 85 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Cái gì quý nhất trang 85 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài đọc

Cái gì quý nhất?

    Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quý nhất.

    Hùng nói: "Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?"

    Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bước. Quý vội reo lên: "Bạn Hùng nói không đúng. Quý nhất phải là vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như vàng là gì! Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo!"

    Nam vội tiếp ngay: "Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc!"

    Cuộc tranh luận thật sôi nổi, người nào cũng có lí, không ai chịu ai. Hôm sau, ba bạn đến nhờ thầy giáo phân giải.

    Nghe xong, thầy mỉm cười rồi nói:

- Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm. Còn thì giờ đã qua thì không ai lấy lại được, đáng quý lắm. Nhưng lúa gạo, vàng bạc, thì giờ vẫn chưa phải là quý nhất. Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ? Đó chính là người lao động các em ạ. Không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà thôi.

TRỊNH MẠNH

Tranh luận: bàn cãi để tìm ra lẽ phải.

Phân giải: giải thích cho thấy rõ đúng sai, phải trái, lợi hại.

Loigiaihay.com

Bố cục

Có thể chia bài đọc thành 3 phần:

Phần 1: Từ đầu đến sống được không?

Phần 2: Từ Quý và Nam cho là có lí đến thầy giáo phân giải

Phần 3: Còn lại

Câu 1

Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn sau và nêu ý kiến của ba bạn: Từ đầu... đến mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc!

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của ba bạn về thứ quý nhất ở trên đời như sau:

-  Theo Hùng, lúa gạo là quý nhất trên đời.

-  Theo Quý, vàng là quý nhất trên đời. 

-  Theo Nam, thì giờ là quý nhất trên đời.

Câu 2

Mỗi bạn đưa ra lý lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn sau và nêu cách bảo vệ ý kiến của ba bạn: Từ đầu... đến mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc

Lời giải chi tiết:

Mỗi bạn đều đưa ra lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình:

- Hùng: lúa gạo là quý nhất trên đời vì lúa gạo nuôi sống con người.

- Quý: vàng là quý nhất trên đời vì có vàng là có tiền, có tiền mua được lúa gạo.

- Nam: thì giờ là quý nhất trên đời vì có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

Câu 3

Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn sau và chỉ ra lời giải thích của thầy giáo: Nghe xong, thầy mỉm cười... đến hết.

Lời giải chi tiết:

Thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất vì: không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị. 

Câu 4

Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lý do vì sao em chọn tên gọi đó?

Phương pháp giải:

Em lựa chọn nhan đề có liên quan đến nội dung câu chuyện

Lời giải chi tiết:

Có thể đặt tên bài văn là "Cuộc tranh luận thú vị" vì nội dung bài thuật lại cuộc tranh luận thú vị giữa ba bạn nhỏ về câu hỏi: Cái gì quý nhất ?

Nội dung

Hiểu được rằng người lao động là quý nhất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close