Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng

Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng (CTST) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

Quảng cáo

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Trích Tác phẩm văn học trong nhà trường - Những vấn đề trao đổi, tập 3

b. Bố cục (3 phần)

- Phần 1 (từ đầu đến “nhiều ấn tượng cho bạn đọc”): Giới thiệu truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng

- Phần 2 (tiếp theo đến “chủ đề của truyện ngắn này”): Phân tích sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng

- Phần 3 (còn lại): Khẳng định sức hấp dẫn còn mãi với thời gian của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng.

c. Thể loại: nghị luận văn học

d. Phương thức biểu đạt: nghị luận

2. Giá trị nội dung, nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Văn bản đã khẳng định truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là một truyện ngắn đặc sắc và hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng cho bạn đọc

b. Giá trị nghệ thuật

- Cách triển khai ý kiến, lí lẽ, bằng chứng chặt chẽ, rõ ràng, mạch lạc

- Ngôn ngữ bình dị, lối viết giàu sức thuyết phục

Sơ đồ tư duy về văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng:

Quảng cáo
close