Dấu ấn Hồ Khanh - Nhật Văn

Dấu ấn Hồ Khanh - Nhật Văn (KNTT) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

Quảng cáo

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Theo Nhật Văn, báo điện tử Quảng Bình, ngày 21/07/2014

Quảng cáo
decumar

- Link báo: Dấu ấn Hồ Khanh - Báo Quảng Bình điện tử (baoquangbinh.vn)

b. Bố cục

- Phần 1 (Từ đầu đến “thợ sơn tràng chuyên nghiệp”): Giới thiệu về hang Sơn Đoòng và Hồ Khanh

- Phần 2 (Tiếp theo đến “thay đổi cuộc đời của Hồ Khanh”): Sự phát hiện ra hang Sơn Đoòng.

- Phần 3 (Còn lại): Hành trình khám phá hang Sơn Đoòng

c. Thể loại: văn bản thuyết minh

d. Phương thức biểu đạt: thuyết minh

2. Giá trị nội dung, nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Văn bản tường thuật lại câu chuyện khám phá thiên nhiên, phát hiện ra hang Sơn Đoòng của Hồ Khanh. Qua đó tác phẩm cho ta hiểu thêm về cuộc sống và con đường cống hiến của những người có công trong việc thay đổi cuộc sống của chúng ta.

b. Giá trị nghệ thuật

- Lời văn ngắn gọn, cô đọng, hàm súc.

- Tuy là văn bản thuyết minh mang nhưng lời văn rất nhẹ nhàng, giàu hình ảnh.

Sơ đồ tư duy văn bản Dấu ấn Hồ Khanh:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close