Ca Huế

Ca Huế (Cánh diều) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

Quảng cáo

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Theo Cục Di sản văn hóa; dsvh.gov.vn

Quảng cáo
decumar

b. Bố cục (3 phần)

- Phần 1 (từ đầu đến “tầng lớp công chúng”): Giới thiệu về nguồn gốc của Ca Huế

- Phần 2 (tiếp theo đến “nhạc đệm hoàn hảo”): Môi trường diễn xướng của ca Huế

- Phần 3 (còn lại): Giá trị của Ca Huế

c. Thể loại: văn bản thông tin

d. Phương thức biểu đạt: thuyết minh

2. Giá trị nội dung, nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Văn bản giúp người đọc hiểu được nguồn gốc, môi trường và giá trị của ca Huế, đồng thời giúp người đọc hiểu được các quy tắc, luật lệ trong hoạt động ca Huế

b. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn từ phong phú

- Lối viết hấp dẫn, thú vị

Sơ đồ tư duy về văn bản Ca Huế:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close