Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối với các bộ lạc sống trên đất nước ta cách đây khoảng 3000 - 4000 năm ?

Giải bài tập 3 trang 73 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối với các bộ lạc sống trên đất nước ta cách đây khoảng 3.000 - 4.000 năm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 72, 73 và suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa của thuật luyện kim ra đời:

- Đưa các bộ lạc trên đất nước ta vào thời đại sơ kì đồng thau, làm tiền đề cho sự chuyển biến của xã hội nguyên thủy sang thời đại mới.

- Kéo theo sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước.

- Tạo nên năng suất lao động ngày càng cao trong xã hội. Trên cơ sở đó hình thành những nền văn hóa lớn phân bố ở các khu vực khác nhau.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải