Trình bày những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thuỷ ở Việt Nam

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Trình bày những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thủy ở Việt Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 70, 71, 72 để chọn lọc những ý chính.

Lời giải chi tiết

- Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có Người tối cổ sinh sống.

- Cách ngày nay trên dưới 2 vạn năm, Người tối cổ đã chuyển hóa thành Người tinh khôn, Công xã thị tộc được hình thành.

- Cách ngày nay khoảng 6.000 – 12.000, công xã thị tộc bước vào thời kì phát triển.

- Cách ngày nay khoảng 3.000 - 4.000 năm, công cụ bằng đồng xuất hiện, công xã thị tộc bước vào giai đoạn tan rã.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải