Những biểu hiện của “cách mạng đá mới" ở nước ta là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Những biểu hiện của “cách mạng đá mới” ở nước ta là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 72 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Những biểu hiện của “cách mạng đá mới” ở nước ta là:

- Công cụ lao động: biết sử dụng kĩ thuật cưa, khoan đá, phát triển kĩ thuật làm đồ gốm bằng bàn xoay.        

- Nông nghiệp trồng lúa dùng cuốc đá. Việc trao đổi sản phẩm được đẩy mạnh giữa các bộ lạc.

- Đời sống vật chất được ổn định và cải thiện hơn, đời sống tinh thần được nâng cao.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải