Sự đồng quy của ba đường trung trực của tam giác

Sự đồng quy của ba đường trung trực của tam giác

Quảng cáo

Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác.

Quảng cáo
decumar

Định lí: Ba đường trung trực của một tam giác đồng quy tại 1 điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó.

Giao điểm của ba đường trung trực gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close