Định lí. Giả thiết, kết luận của định lí

Định lí là gì? Giả thiết, kết luận của định lí là gì?

Quảng cáo

Định lí là một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng đã biết.

Quảng cáo
decumar

Mỗi định lí thường được phát biểu dưới dạng:

Nếu …. thì…

- Phần giữa từ “ nếu” và từ “thì” thì giả thiết của định lí

- Phần sau từ “ thì” là kết luận của định lí.

Ví dụ: “ Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì 2 góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau” là một định lí có:

+ Giả thiết: Một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song

+ Kết luận: 2 góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close