Sự đồng quy của ba đường cao của tam giác

Sự đồng quy của ba đường cao của tam giác

Quảng cáo

Trong một tam giác, đoạn thẳng kẻ từ 1 đỉnh, vuông góc với cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác.

Quảng cáo
decumar

Định lí: Ba đường cao của một tam giác đồng quy tại 1 điểm.

Giao điểm của ba đường cao gọi là trực tâm của tam giác.

Chú ý: Trong tam giác cân tại A, đường cao kẻ từ đỉnh A đồng thời là đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực của tam giác.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close