Soạn mĩ thuật lớp 9 Bài 13: Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 13: Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một hoặc hai dáng người khi hoạt động.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close