Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 10: Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn; Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 10: Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn; Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con

Quảng cáo

Câu 1: Luyện tập bài TĐN số 3 và ghép lời


Câu 2: Kể tên những bài hát về đề tài "Người mẹ" mà em biết.
Trả lời:
Mẹ yêu con: Nguyễn Văn Tý
Bàn tay mẹ: Nhạc Bùi Đình Thảo, Thơ Hữu Yên.
Mẹ yêu: Phương Uyên.
Mẹ yêu ơi: Quách Beem.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải