Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Lí kéo chài & Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Lí kéo chài & Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4

Quảng cáo

Câu 1: Tìm những bài hát viết ở giọng Rê thứ.
Trả lời:
Tiếng chuông và ngọn cờ: Phạm Tuyên.
Chiều thu nhớ trường: Cao Minh Khanh.


Câu 2: Đọc nhạc, ghép lời ca và tập đánh nhịp bài TĐN số 4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải