Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 9: Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng & Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng – TĐN số 3.

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 9: Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng & Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng – TĐN số 3.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khi dịch giọng, giai điệu của bài hát, bản nhạc có bị thay đổi gì không?
Trả lời:
Khi dịch giọng trên bản nhạc sẽ có sự thay đổi hóa biểu và tên nốt nhạc nhưng mối quan hệ về cao độ và trường độ của các âm không thay đổi. Người ta chỉ đàn hoặc hát cao lên hoặc thấp xuống tùy thuộc vào độ cao muốn xê dịch được xác định bằng âm chủ.

Câu 2

Luyện tập bài TĐN số 3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài