Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Nụ cười & Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Nụ cười & Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giọng Mi thứ hòa thanh có đặc điểm gì?
Trả lời:
Giọng Mi thứ hòa thanh có âm chủ là âm Mi, hóa biểu có 1 dấu Pha thăng.
Cấu tạo như sau:

 

Câu 2

Tập đọc và ghép lời bài TĐN số 2, kết hợp đánh nhịp

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải