Soạn bài Vụ cải trang bất thành SGK Ngữ văn 9 tập 2 Cánh diều

Nhan đề của văn bản gợi cho em nghĩ đến điều gì?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chuẩn bị

Trả lời Câu hỏi Chuẩn bị trang 11 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Nhan đề của văn bản gợi cho em nghĩ đến điều gì?

Phương pháp giải:

Liên hệ bản thân, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Nhan đề "Vụ cải trang bất thành" có thể gợi cho em nghĩ đến nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng có thể liên quan đến việc thay đổi bản chất hoặc hình dạng một cách không thành công. Nó có thể liên quan đến sự thất bại trong việc thay đổi, cải thiện hoặc thay đổi một cái gì đó theo ý định ban đầu. Có thể liên quan đến các tình huống hài hước trong cuộc sống hàng ngày hoặc sự trớ trêu khi mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch. Ngoài ra, nó cũng có thể tạo ra một tình huống bất ngờ hoặc gây cười khi kế hoạch hoặc phong cách thay đổi không thành công.

Xem thêm
Cách 2

Nhan đề "Vụ cải trang bất thành" có thể gợi cho em nghĩ đến nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng có thể liên quan đến việc thay đổi bản chất hoặc hình dạng một cách không thành công

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 1

Trả lời Câu hỏi 1 Đọc hiểu trang 12 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Những kĩ năng nào của thám tử Hôm đã được thể hiện gián tiếp qua lời nói của chính nhân vật này?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1 

Những kĩ năng của thám tử Hôm được thể hiện: quan sát, phân tích, tổng hợp, kết nối thông tin, suy luận logic.

Xem thêm
Cách 2

Kĩ năng: quan sát, phân tích, tổng hợp, kết nối thông tin, suy luận logic.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 2

Trả lời Câu hỏi 2 Đọc hiểu trang 13 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Bằng quan sát, Hôm đã phát hiện ra điều gì đáng chú ý ở Me-ri.

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Me-ri đã viết gì đó trước khi ra khỏi nhà khi Hôm nhìn thấy găng tay phải của cô ấy bị thủng ở ngón trỏ và bị dính mực.

Xem thêm
Cách 2

Me-ri đã viết gì đó trước khi ra khỏi nhà, găng tay phải của cô ấy bị thủng ở ngón trỏ và bị dính mực.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 3

Trả lời Câu hỏi 3 Đọc hiểu trang 13 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Hôm đã nhận ra điều gì bất thường trong mẩu thông báo?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Hôm nhận ra mẩu thông báo đều được đánh máy, kể cả chữ kí, không ghi địa chỉ cụ thể mà chỉ ghi ngày tháng.

Xem thêm
Cách 2

Điều bất thường: mẩu thông báo đều được đánh máy, kể cả chữ kí, không ghi địa chỉ cụ thể mà chỉ ghi ngày tháng

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 4

Trả lời Câu hỏi 4 Đọc hiểu trang 14 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Chi tiết này đã giải thích việc làm nào của thám tử Hôm ở phần 1?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Chi tiết này đã giải thích cho việc mà Hôm coi lá thư mà Me-ri gửi là yếu tố quyết định.

Xem thêm
Cách 2

Giải thích cho việc Hôm coi lá thư mà Me-ri gửi là yếu tố quyết định.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 5

Trả lời Câu hỏi 5 Đọc hiểu trang 15 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Gã đàn ông mà Hôm nhắc đến ở đây là ai?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Gã đàn ông mà Hôm nhắc đến là ông Uyn-đi-banh

Xem thêm
Cách 2

Ông Uyn-đi-banh

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 6

Trả lời Câu hỏi 6 Đọc hiểu trang 16 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Hôm đã vạch trần quỷ kế nào của gã đàn ông?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Hôm đã vạch trần quỷ kế của gã đàn ông: ông Uyn-đi-banh đã lợi dụng sự đồng lõa của vợ cùng tình trạng cận thị nặng của Me-ri để đóng giả Hót-mơ Ên-giô và tán tỉnh cô.

Xem thêm
Cách 2

Ông Uyn-đi-banh đã lợi dụng sự đồng lõa của vợ cùng tình trạng cận thị nặng của Me-ri để đóng giả Hót-mơ Ên-giô và tán tỉnh cô.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 7

Trả lời Câu hỏi 7 Đọc hiểu trang 16 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Hôm đã tiếp tục chỉ ra những thủ đoạn nào của Uyn-đi-banh?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Thủ đoạn của Uyn-đi-banh: chăm sóc cho Me-ri, hẹn hò và đính ước với cô, yêu cầu cô đặt tay lên Thánh Kinh để thề sẽ chung thủy mãi mãi và cuối cùng lẩn qua xe ngựa và biến mất.

Xem thêm
Cách 2

Chăm sóc cho Me-ri, hẹn hò và đính ước với cô, yêu cầu cô đặt tay lên Thánh Kinh để thề sẽ chung thủy mãi mãi và cuối cùng lẩn qua xe ngựa và biến mất.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 1

Trả lời Câu hỏi 1 CH cuối bài trang 17 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Dựa vào phần lược trích ở đầu văn bản Vụ cải trang bất thành, hãy xác định tình huống nảy sinh vụ án.

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tình huống nảy sinh vụ án: đến hôm làm lễ ở nhà thờ, En-giô đến đón Me-ri và mẹ nhưng vì sợ chật nên để họ ngồi trên một chiếc xe ngựa còn En-giô lên một chiếc xe khác. Khi tới nơi thì En-giô biến mất.

Xem thêm
Cách 2

Tình huống: hôm làm lễ ở nhà thờ, En-giô đến đón Me-ri và mẹ nhưng vì sợ chật nên để họ ngồi trên một chiếc xe ngựa còn En-giô lên một chiếc xe khác. Khi tới nơi thì En-giô biến mất.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 2

Trả lời Câu hỏi 2 CH cuối bài trang 17 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Văn bản trên có những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính? Dựa vào đâu có thể xác định được điều đó?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Nhân vật: Hôm, Oát-xơn, Me-ri, mẹ Me-ri và ông Uyn-đi-banh.

Nhân vật chính là: Hô, và ông Uyn-đi-banh.

Dựa vào cuộc hội thoại giữa hai người và số lần tên của hai nhân vật xuất hiện.

Xem thêm
Cách 2

Nhân vật

Nhân vật chính

Căn cứ

Hôm, Oát-xơn, Me-ri, mẹ Me-ri và ông Uyn-đi-banh

Hô, và ông Uyn-đi-banh

Dựa vào cuộc hội thoại giữa hai người và số lần tên của hai nhân vật xuất hiện.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 3

Trả lời Câu hỏi 3 CH cuối bài trang 17 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Trong văn bản, thám tử Hôm đã tìm ra chân tướng của vụ việc như thế nào? Qua đó, em thấy được những năng lực nào của nhân vật Hôm?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Thám tử Hôm đã thấy điều đặc biệt trong lá thư mà ông Uyn-đi-banh gửi cho thám tử Hôm. Qua đó em thấy được những năng lực: quan sát, kết nối và tổng hợp thông tin, suy luận logic ở nhân vật Hôm.

Xem thêm
Cách 2

- Thám tử Hôm tìm ra chân tướng bằng cách thấy điều đặc biệt trong lá thư mà ông Uyn-đi-banh gửi cho mình.

- Năng lực: quan sát, kết nối và tổng hợp thông tin, suy luận logic ở nhân vật Hôm.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 4

Trả lời Câu hỏi 4 CH cuối bài trang 17 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Ở cuối văn bản, thái độ của Hôm đối với Uyn-đi-banh như thế nào? Thái độ đó cùng với quá trình tìm ra sự thật của Hôm đã cho thấy nhân vật thám tử này là người như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Ở cuối văn bản, thái độ của Hôm đối với Uyn-đi-banh rất giận dữ. Qua đó cho thấy Hôm là người công bằng, có khát vọng truy tìm sự thật, kiên quyết chống lại cái ác để đấu tranh cho lẽ phải.

Xem thêm
Cách 2

- Thái độ: giận dữ

- Tính cách: là người công bằng, có khát vọng truy tìm sự thật, kiên quyết chống lại cái ác để đấu tranh cho lẽ phải.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 5

Trả lời Câu hỏi 5 CH cuối bài trang 17 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Người kể chuyện trong văn bản trên là ai? Theo em, sự lựa chọn ngôi kể đó có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung câu chuyện và thái độ của tác giả?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Người kể chuyện trong văn bản trên là Oát-xơn.

Sự lựa chọn ngôi kể như trên khiến cho nội dung câu chuyện trở nên khách quan, chân thật hơn. Đồng thời thái độ tác giả cũng hiện lên rõ nét hơn.

Xem thêm
Cách 2

- Người kể chuyện: Oát-xơn

- Tác dụng: khiến cho nội dung câu chuyện trở nên khách quan, chân thật hơn

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 6

Trả lời Câu hỏi 6 CH cuối bài trang 17 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Nếu là cô Me-ri, em rút ra được bài học gì?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Nếu là cô Me-ri, em rút ra được bài học là không nên nhẹ dạ, cả tin, cần phải có sự tìm hiểu kĩ lưỡng khi bắt đầu một mối quan hệ.

Xem thêm
Cách 2

Bài học: không nên nhẹ dạ, cả tin, cần phải có sự tìm hiểu kĩ lưỡng khi bắt đầu một mối quan hệ.

Xem thêm
Cách 2

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close