Soạn bài Chiều xuân SGK Ngữ văn 9 tập 2 Cánh diều

Bài thơ có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu 1

Trả lời Câu hỏi 1 Đọc hiểu trang 43 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Bài thơ có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, xác định phương thức biểu đạt trong bài thơ.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Bài thơ có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt: tự sự - miêu tả - biểu cảm.

Xem thêm
Cách 2

Phương thức biểu đạt: tự sự - miêu tả - biểu cảm.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 2

Trả lời Câu hỏi 2 Đọc hiểu trang 43 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Nhân vật trữ tình xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, xác định nhân vật trữ tình xuất hiện như thế nào.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Nhân vật trữ tình xuất hiện gián tiếp.

Xem thêm
Cách 2

Gián tiếp.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 3

Trả lời Câu hỏi 3 Đọc hiểu trang 44 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong bài thơ?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, kết hợp kiến thức về BPTT và đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

-Biện pháp tu từ ẩn dụ: “đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi”.

-Biện pháp nhân hóa: “quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng”.

Xem thêm
Cách 2

- Ẩn dụ: “đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi”.

- Nhân hóa: “quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng”.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 1

Trả lời Câu hỏi 1 CH cuối bài trang 44 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Chỉ ra bố cục của bài thơ Chiều xuân. Nêu nội dung chính của mỗi phần trong bài thơ.

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, xác định bố cục của bài thơ, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Bố cục: 3 phần

+ Khổ 1: Bức tranh chiều xuân trên bến vắng

+ Khổ 2: Bức tranh chiều xuân trên đường đê

+ Khổ 3: Bức tranh chiều xuân trên cánh đồng

Xem thêm
Cách 2

Bố cục

Nội dung

Khổ 1

Bức tranh chiều xuân trên bến vắng

Khổ 2

Bức tranh chiều xuân trên đường đê

Khổ 3

Bức tranh chiều xuân trên cánh đồng

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 2

Trả lời Câu hỏi 2 CH cuối bài trang 44 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Cảm hứng chủ đạo của tác giả thể hiện trong bài thơ là gì? Bài thơ triển khai mạch cảm xúc theo trình tự nào?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ: ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân xứ Bắc qua đó bày tỏ tình yêu làng quê, đất nước tha thiết.

- Bài thơ triển khai mạch cảm xúc theo trình tự: từ cảnh xuân yên bình đến cảnh nông thôn bình dị.

Xem thêm
Cách 2

- Cảm hứng chủ đạo: ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân xứ Bắc qua đó bày tỏ tình yêu làng quê, đất nước.

- Trình tự mạch cảm xúc: từ cảnh xuân yên bình đến cảnh nông thôn bình dị.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 3

Trả lời Câu hỏi 3 CH cuối bài trang 44 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Em hình dung bức tranh cảnh chiều xuân được khắc họa trong bài thơ có những gì?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Bức tranh chiều xuân được khắc họa trong bài thơ có con đò biếng lười, dòng sông trôi, quán tranh im lìm, hoa xoan tím rụng, cỏ non xanh biếc, đàn sáo mổ vu vơ, bướm bay rập rờn, trâu bò thong thả ăn, cánh đồng lúa xanh, lũ cò con chốc chốc bay, cô gái yếm thắm.

Xem thêm
Cách 2

Có con đò biếng lười, dòng sông trôi, quán tranh im lìm, hoa xoan tím rụng, cỏ non xanh biếc, đàn sáo mổ vu vơ, bướm bay rập rờn, trâu bò thong thả ăn, cánh đồng lúa xanh, lũ cò con chốc chốc bay, cô gái yếm thắm.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 4

Trả lời Câu hỏi 4 CH cuối bài trang 44 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Phân tích tác dụng của những biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ Chiều xuân. Em thích nhất hình ảnh nào trong tác phẩm? Vì sao?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Nhân hóa: “đò lười biếng nằm mặc nước sông trôi”, “quán tranh đứng im lìm”

=> Tạo cách diễn đạt sôi động, phác họa nên khung cảnh yên bình, vắng lặng của làng quê Bắc Bộ.

- Liệt kê:

+ Mưa bụi, con đò, nước sông trôi, quán tranh vắng, hoa xoan tím,...

=> Là những hình ảnh đặc trưng cho làng quê Bắc Bộ, bức tranh đẹp nhưng đượm buồn.

+ Cỏ non tràn biếc cỏ, đàn sáo, cánh bướm, trâu bò + sà xuống mổ vu vơ, rập rờn, thong thả

=> Bức tranh đổi từ gam màu buồn sang màu sôi động, từ tĩnh sang động, làm vơi nỗi cô đơn của bến vắng.

+ cúi, cuốc, cào, chốc chốc vụt qua

=> Diễn tả nhịp sống khoan thai nơi đồng quê

Xem thêm
Cách 2

Biện pháp tu từ

Tác dụng

Nhân hóa: “đò lười biếng nằm mặc nước sông trôi”, “quán tranh đứng im lìm”

Tạo cách diễn đạt sôi động, phác họa nên khung cảnh yên bình, vắng lặng của làng quê Bắc Bộ.

Liệt kê:

+ Mưa bụi, con đò, nước sông trôi, quán tranh vắng, hoa xoan tím

+ Cỏ non tràn biếc cỏ, đàn sáo, cánh bướm, trâu bò + sà xuống mổ vu vơ, rập rờn, thong thả

+ cúi, cuốc, cào, chốc chốc vụt qua

 

Là những hình ảnh đặc trưng cho làng quê Bắc Bộ, bức tranh đẹp nhưng đượm buồn.

 Bức tranh đổi từ gam màu buồn sang màu sôi động, từ tĩnh

sang động, làm vơi nỗi cô đơn của bến vắng.

 Diễn tả nhịp sống khoan thai nơi đồng quê

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 5

Trả lời Câu hỏi 5 CH cuối bài trang 44 SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

Chỉ ra màu sắc hội họa trong ngôn ngữ của bài thơ. Hãy vẽ hoặc viết một đoạn văn miêu tả lại bức tranh chiều xuân theo sự hình dung, tưởng tượng của em.

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, đưa ra lời giải phù hợp

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Màu sắc hội họa trong ngôn ngữ của bài thơ được thể hiện như: hoa tím, cỏ non tràn biếc cỏ, đàn sáo đen, đồng lúa xanh, cô nàng yếm thắm.

- Bức tranh chiều xuân mở ra trên bến vắng với khung cảnh yên lặng và thanh bình. Quán tranh đứng lặng yên bên cây hoa xoan tím. Bên cạnh đó vạn vật như đang có sự chuyển động: cỏ non tràn biếc cỏ, đàn sáo đen sà xuống hòa cùng vào mấy cánh bướm trôi trước gió. Trên cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ, lũ cò chốc chốc lại vụt ra, cô nàng yếm thắm cào cỏ hi vọng một mùa màng bội thu.

Xem thêm
Cách 2

- Màu sắc hội họa: hoa tím, cỏ non tràn biếc cỏ, đàn sáo đen, đồng lúa xanh, cô nàng yếm thắm.

- Bức tranh chiều xuân:

Xem thêm
Cách 2

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close