So sánh đặc điểm sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

So sánh đặc điểm sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

Quảng cáo

Đề bài

So sánh đặc điểm sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh về nơi sống, thời gian hoạt động, tập tính, sinh sản

Lời giải chi tiết

Bảng: So sánh đặc điểm sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

Quảng cáo
close