Sách bài tập Ngữ văn 8 Cánh diều gồm 13 bài

Bài mở đầu

Bài 1. Truyện ngắn

Bài 2. Thơ sáu chữ, bảy chữ

Bài 3. Văn bản thông tin

Bài 4. Hài kịch và truyện cười

Bài 5. Nghị luận xã hội

Ôn tập và tự đánh giá học kì I

Bài 6. Truyện

Bài 7. Thơ Đường luật

Bài 8. Truyện lịch sử và tiểu thuyết

Bài 9. Nghị luận văn học

Bài 10. Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá học kì II