Hãy cho biết vòng đời của sán sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết vòng đời của sán sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau:

  + Trứng sán lá gan không gặp nước.

  + Ấu trùng nở ra không gặp cơ chế thích hợp

   + Ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác (cá, vịt, chim nước,…) ăn thịt.

   + Kén sán bám vào rau, bèo,… chờ mãi không gặp trâu bò ăn phải.

Sán lá gan thích nghi với phát tán giống nòi như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sán lá gan

Lời giải chi tiết

- Vòng đời sán lá gan:

   + Trứng sán lá gan không gặp nước: trứng không nở thành ấu trùng.

   + Ấu trùng nở ra không gặp cơ chế thích hợp: ấu trùng chết.

   + Ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác (cá, vịt, chim nước,…) ăn thịt: ấu trùng không còn phát triển được nữa.

   + Kén sán bám vào rau, bèo,… chờ mãi không gặp trâu bò ăn phải: kén hỏng và không trở thành sán được.

- Sán lá gan thích nghi với phát tán giống nòi 

+ Phát triển qua nhiều giai đoạn ấu trùng với nhiều vật chủ

+ Để nhiều trứng

+ Hình thành kén sán để chờ vật chủ giúp chúng tránh được các yếu tố bất lợi từ môi trường, thời gian tồn tại lâu hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close