Quan sát hình 9.1 và đọc các thông tin trên đánh dấu (✓) vào bảng 1 cho phù hợp.

Quan sát hình 9.1 và đọc các thông tin trên đánh dấu (✓) vào bảng 1 cho phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 9.1 và đọc các thông tin trên đánh dấu (✓) vào bảng 1 cho phù hợp.

Bảng 1: So sánh đặc điểm của sứa với thủy tức

Thảo luận, nêu các đặc điểm cấu tạo của sứa thích nghi với lối sống di chuyển tự do như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đa dạng của ngành Ruột khoang

Lời giải chi tiết

Bảng 1: So sánh đặc điểm của sứa với thủy tức

Đặc điểm giúp sứa thích nghi với lối sống tự do:

- Cơ thể hình dù, cơ thể đối xứng tỏa tròn, di chuyển bằng cách co bóp dù.

- Miệng ở dưới, có tế bào tự vệ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close