Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng và hình dạng)...

Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: - Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng và hình dạng) - Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào (về cấu tạo, số lượng, vị trí) - Tiêu hóa ở trùng giày khác với trùng biến hình như thế nào (về cách lấy thức ăn, quá trình tiêu hóa và thải bã)

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

- Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng và hình dạng)

- Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào (về cấu tạo, số lượng, vị trí)

- Tiêu hóa ở trùng giày khác với trùng biến hình như thế nào (về cách lấy thức ăn, quá trình tiêu hóa và thải bã)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Trùng giày và trung biến hình

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài