Quan sát hình 41.3, 41.4 đánh dấu (✓) ứng với động tác thích hợp vào bảng 2.

Quan sát hình 41.3, 41.4 đánh dấu (✓) ứng với động tác thích hợp vào bảng 2.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 41.3, 41.4 đánh dấu (✓) ứng với động tác thích hợp vào bảng 2.

Bảng 2: So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn 

Các động tác bay

Kiểu bay vỗ cánh

Kiểu bay lượn

Cánh đập liên tục

 

 

Cánh đập chậm rãi và không liên tục

 

 

Cánh giang rộng mà không đập

 

 

Bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió

 

 

Bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chim bồ câu

Lời giải chi tiết

Các động tác bay

Kiểu bay vỗ cánh

Kiểu bay lượn

Cánh đập liên tục

 

Cánh đập chậm rãi và không liên tục

 

Cánh giang rộng mà không đập

 

Bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió

 

Bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close