Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu ✓ vào ô trống ở bảng 1.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu ✓ vào ô trống ở bảng 1:

Bảng 1 : So sánh động vật và thực vật

 

Thảo luận trả lời câu hỏi:

+ Động vật giống thực vật ở những đặc điểm nào?

+ Động vật khác thực vật ở những đặc điểm nào?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Động vật giống thực vật ở những đặc điểm cùng được cấu tạo từ tế bào, lớn lên và sinh sản.

- Động vật khác thực vật: 

Động vật Thực vật
Không có thành xenlulôzơ ở tế bào Thành xenlulôzơ ở tế bào
Dị dưỡng Tự dưỡng
Có khả năng di chuyển Hầu hết không có khả năng di chuyển
Có hệ thần kinh và giác quan Không có hệ thần kinh và giác quan

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close