Những dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam

Trên đất nước ta, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích Người tối cổ có niên đại cách ngày nay 30 - 40 vạn năm và nhiều công cụ đá ghè đẽo thô sơ của Người tối cổ ở Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Phước v.v...

1. Những dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam

Trên đất nước ta, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích Người tối cổ có niên đại cách ngày nay 30 - 40 vạn năm và nhiều công cụ đá ghè đẽo thô sơ của Người tối cổ ở Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Phước v.v...

Người tối cổ sống thành từng bầy. Họ săn bắt thú rừng và hái lượm hoa qua để sống.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải