Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động kinh tế của cư dân Hoà Bình - Bắc Sơn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động kinh tế của cư dân Hòa Bình - Bắc Sơn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 71 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Sống định cư lâu dài trong các hang động, mái đá gần nguồn nước hợp thành thị tộc, bộ lạc.

- Săn bắt, hái lượm là nguồn sống chính, trồng các loại rau, củ, cây ăn quả. Nền nông nghiệp sơ khai bắt đầu.

- Bước đầu biết mài lưỡi rìu và làm một số công cụ bằng xương, tre, gỗ, biết làm đồ gốm.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải