Trên hình 56.2A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch 2 gạch những đặc điểm lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay.

Trên hình 56.2A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch 2 gạch những đặc điểm lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay.

Quảng cáo

Đề bài

- Trên hình 56.2A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch 2 gạch những đặc điểm lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay.

- Trên hình 56.2B, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay.

- Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hang giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ, chim cổ và bò sát cổ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cây phát sinh giới động vật

Lời giải chi tiết

- Hình 56.2 A:

+ Đặc  điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ là di tích nắp mang, vây đuôi, vảy

+ Đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay là : chi năm ngón

- Hình 56.2B:

+ Những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay là : đuôi dài, 3 ngón đều có vuốt

=> Cá vây chân cổ có thể là tổ tiên của lưỡng cư cổ, còn bò sát cổ có thể là tổ tiên của chim cổ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close