Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 76 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 74, 75 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời nhà nước Văn Lang là:

* Cơ sở kinh tế: 

- Công cụ đồng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt.

- Nông nghiệp dùng cày với sức kéo khá phát triển, kết hợp săn bắn, chăn nuôi, đánh cá, đúc đồng, làm gốm.

- Có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công.

* Cơ sở xã hội:

- Sự chuyển chuyển biến kinh tế kéo theo sự chuyển biến về xã hội: Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, công xã thị tộc tan rã thay vào đó là công xã nông thôn và gia đình phụ hệ.

⟹ Sự chuyển biến kinh tế, xã hội đặt ra yêu cầu mới là trị thủy, quản lí xã hội, chống ngoại xâm. Nhà nước Văn Lang ra đời đã đáp ứng những yêu cầu đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close