Quan sát, đọc chú thích trên sơ đồ cây phát sinh hình 56.3, trả lời những câu hỏi sau: Cho biết ngành chân khớp có quan hệ họ hàng gần gũi với ngành thân mềm hơn hay với động vật có xương sống hơn...

Quan sát, đọc chú thích trên sơ đồ cây phát sinh hình 56.3, trả lời những câu hỏi sau: Cho biết ngành chân khớp có quan hệ họ hàng gần gũi với ngành thân mềm hơn hay với động vật có xương sống hơn...

Quảng cáo

Đề bài

Cây phát sinh giới động vật

Quan sát, đọc chú thích trên sơ đồ cây phát sinh hình 56.3, trả lời những câu hỏi sau:

- Cho biết ngành chân khớp có quan hệ họ hàng gần gũi với ngành thân mềm hơn hay với động vật có xương sống hơn.

- Cho biết ngành thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành ruột khoang hơn hay với ngành giun đốt hơn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cây phát sinh giới động vật

Lời giải chi tiết

- Ngành chân khớp có mối quan hệ họ hàng gần gũi với ngành Thân mềm hơn vì chúng đều thuộc nhóm động vật không xương sống

- Ngành thân mềm có quan hệ họ hàng gần gũi với ngành Giun đốt hơn.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close