Lý thuyết vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

a và (P) có nhiều hơn một điểm chung: a ⊂ (P) (h.2.39a)

Quảng cáo

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \((\alpha)\), có 3 trường hợp như sau:

- \(d\) và \((\alpha)\) có nhiều hơn một điểm chung: \(d⊂ (\alpha)\).

- \(d\) và \((\alpha)\) có một điểm chung duy nhất: \(d\) cắt \((\alpha)\) hay \(d∩ (\alpha) = M\).

- \(d\) và \((\alpha)\) không có điểm chung: \(d// (\alpha)\).

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close