Câu hỏi 1 trang 60 SGK Hình học 11

Trong phòng học hãy quan sát hình ảnh của đường thẳng song song với mặt phẳng....

Quảng cáo

Đề bài

Trong phòng học hãy quan sát hình ảnh của đường thẳng song song với mặt phẳng.

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Học sinh tự quan sát

Chẳng hạn: Mô phỏng phòng học và tên các đường thẳng (cạnh tường) tương ứng như sau:

Đường thẳng song song với mặt phẳng là:

\( d_5, \, d_6, \, d_7, \, d_8, \, // \,(U)\)

\( d_4, \, d_7, \, d_{11}, \, d_{12}, \, //\, (P)\)

\( d_1, \, d_5, \, d_{9}, \, d_{10}, \, // \,(S)\)

\( d_3, \, d_8, \, d_{9}, \, d_{12}, \, // \,(R)\)

\( d_2, \, d_6, \, d_{10}, \, d_{11}, \, //\, (Q)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close