Lý thuyết về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: Đường thẳng và đường tròn cắt nhau. Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau.

Lý thuyết về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 

1. Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 

a) Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

b) Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc

c) Đường thẳng và đường tròn không giao nhau

2. Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn

 

 Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải