Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1. Cho đường thẳng a và có một điểm O cách a là 3cm.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho đường thẳng a và có một điểm O cách a là 3cm. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5cm.

a) Đường thẳng a có vị trí như thế nào đối với đường tròn (O) ? Vì sao ?

b) Gọi B và C là các giao điểm của đường thẳng a và đường tròn (O). Tính độ dài BC.

 

Lời giải chi tiết

a) Đường thẳng a cắt đường tròn (O) tại 2 điểm phân biệt, vì khoảng cách d< R  (3cm<5cm)

b) Xét tam giác OHC vuông tại H có:

\(\eqalign{& HC = \sqrt {O{C^2} - O{H^2}}  = \sqrt {{5^2} - {3^2}}  = 4\,\,\left( {cm} \right)  \cr &  \Rightarrow BC = 2HC = 8\left( {cm} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải