Lý thuyết về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: Đường thẳng và đường tròn cắt nhau. Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau.

Quảng cáo

Lý thuyết về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 

1. Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 

 

2. Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn

 

 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài