Lý thuyết vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Khi chạy, cơ thể có cảm giác nóng lên, mồ hôi ra nhiều, nhịp thở và nhịp tim tăng lên ...

Quảng cáo

I. Khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

1. Trao đổi chất:

Trao đổi chất là hoạt động sinh vật lấy chất từ môi trường, biến đổi chúng thành chất cần thiết và tạo năng lượng, đồng thời trả lại môi trường các chất thải.

2. Chuyển hóa năng lượng:

Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi của năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn gắn liền với nhau.

II. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là điều kiện tồn tại và phát triển của sinh vật.

1. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể:

 Chất hữu cơ được phân giải sẽ giải phóng năng lượng. Năng lượng này được sử dụng cho quá trình tổng hợp chất hữu cơ mới và thực hiện các hoạt động sống như vận động cơ thể, sinh sản ...

2. Xây dựng cơ thể:

Các chất sau khi được lấy vào cơ thể sinh vật, qua quá trình biến đổi tạo thành các chất cần thiết cho xây dựng, duy trì và sửa chữa cho tế bào, mô, cơ quan của cơ thể.

3. Loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể:

Các chất dư thừa, chất thải của quá trình trao đổi chất được thải ra khỏi tế bào và cơ thể. Quá trình thải bỏ các chất này duy trì sự cân bằng môi trường trong cơ thể.

 Sơ đồ tư duy Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật:

 

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close