Quảng cáo
 • Bài 17. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

  năng lượng cung cấp cho sinh vật lấy từ đầu và nhờ quá trình nào? Quan sát hình 17.2, cho biết cơ thể người thu nhận và thải ra những gì trong quá trình trao đổi chất theo gợi ý trong hình 17.3. Lấy ví dụ minh hoạ về vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.

  Xem lời giải
 • Bài 18. Quang hợp ở thực vật

  Chất hữu cơ được tổng hợp ở thực vật thông qua quá trình nào? Quan sát hình 18.2, cho biết Các bộ phận của lá cây và chức năng của các bộ phận đó trong quá trình quang hợp. Quan sát hình 18.3, mô tả mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong quang hợp ở lá cây.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 19. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

  Lấy ví dụ những cây ưa ánh sáng mạnh và những cây ưa ánh sáng yếu. Từ kết quả trong bảng 19.1, cho biết ánh sáng mạnh hay yếu có ảnh hưởng đến quang hợp rong đuôi chó như thế nào. So sánh cường độ quang của cây đậu xanh và bí đỏ ở cùng một nồng độ carbon dioxide. Từ đó, có thể rút ra kết luận gì?

  Xem lời giải
 • Bài 20. Thực hành về quang hợp ở cây xanh

  Báo cáo thực hành về quang hợp ở cây xanh

  Xem lời giải
 • Bài 21. Hô hấp tế bào

  Kể tên các chất tham gia vào hô hấp tế bào và sản phẩm tạo ra. Hô hấp tế bào có vai trò như thế nào trong hoạt động sống của sinh vật? Báo cáo thực hành Thí nghiệm về hô hấp tế bào cần oxygen ở hạt nảy mầm

  Xem lời giải
 • Bài 22. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào

  Quan sát hình 22.1, nêu các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hô hấp tế bào. Vì sao muốn cho hạt giống nảy mầm, trước tiên người ta thường ngâm hạt vào nước? Giải thích vì sao hàm lượng carbon dioxide cao thì tốc độ hô hấp giảm.

  Xem chi tiết
 • Bài 23. Trao đổi khí ở sinh vật

  Tế bào trong cơ thể cần khí oxygen và thải khí carbon dioxide trong quá trình hô hấp. Cơ thể đảm bảo quá trình đó bằng cách nào và do cơ quan nào thực hiện? Quan sát hình 23.1, mô tả sự trao đổi khí ở sinh vật.

  Xem lời giải
 • Bài 24. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật

  Tế bào trong cơ thể cần khí oxygen và thải khí carbon dioxide trong quá trình hô hấp. Cơ thể đảm bảo quá trình đó bằng cách nào và do cơ quan nào thực hiện?

  Xem lời giải
 • Bài 25. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng thực vật

  Thực vật thu nhận, sử dụng nước và các chất dinh dưỡng như thế nào? Thế kỉ XVII, Gian van Hen-môn (Jan van Helmont) (người Bỉ) đã trồng một cây liễu nhỏ khối lượng ban đầu là 2,25 kg trong một chậu chứa 90 kg đất khô. Chậu đất được bọc kín để không cho bụi vào. Sau 5 năm chỉ tưới nước mưa thì khối lượng cây liễu đã tăng lên tới 76,1 kg, trong khi đất chỉ mất có 0,1 kg. Ông kết luận chất dinh dưỡng để cây lớn lên là nước. Kết luận của ông có đúng không?

  Xem lời giải
 • Bài 26. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật

  Thực vật có thể tự tổng hợp chất hữu cơ cần thiết bằng cách quang hợp khi có ánh sáng. Động vật không thể tự tổng hợp chất hữu cơ như thực vật mà phải lấy chất hữu cơ có sẵn trong thức ăn làm nguyên liệu tổng hợp chất cần thiết cho cơ thể. Kể tên các loại thức ăn của những động vật sau: gà, ong mật, chó, muỗi anophen, ếch, trâu, giun đất,... Động vật thu nhận nước và các chất dinh dưỡng bằng cách nào?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo