Quảng cáo
 • Bài 7. Tốc độ của chuyển động

  Trong một buổi tập luyện, vận động viên A bơi 32 giây được 48m. Từ kinh nghiệm thực tế, thảo luận về việc làm thế nào để biết vật chuyển động nhanh hay chậm. Hãy kể tên các đơn vị đo tốc độ mà em biết. Một ô tô đi được bao xa trong thời gian 0,75h với tốc độ 88km/h

  Xem lời giải
 • Bài 8. Đồ thị quãng đường - thời gian

  Bảng sau ghi thời gian và quãng đường chuyển động của một người đi xe đạp trên một đường thẳng. Trong một giây đầu tiên một vật đứng yên tại một vị trí. Trong 2 giây tiếp theo vật đi. Từ đoạn đồ thị BC ở hình 8.2.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài tập (Chủ đề 4)

  Một chiếc xe đi được quãng đường 600m trong 30s. Tốc độ của xe là bao nhiêu. Một chiếc xe đang đi với tốc độ 8m/s.Tính tốc độ chuyển động dựa vào đồ thị quãng đường - thời gian của chuyển động H 8.5. Trong hình 8.6, đường màu đỏ và đường màu xanh lần lượt biểu diễn đồ thị quãng đường

  Xem lời giải