Quảng cáo
 • Bài 1. Nguyên tử

  Khoảng năm 440 trước Công Nguyên, nhà triết học Hy Lạp, Đê – mô – crit (Democritos) cho rằng: 1. Hãy cho biết nguyên tử là gì 2. Kể tên hai chất có chứa nguyên tử oxygen

  Xem chi tiết
 • Bài 2. Nguyên tố hóa học

  Trên nhãn của một loại thuốc phòng bệnh loãng xương, giảm đau xương khớp có ghi các Các nguyên tử của cùng nguyên tố hóa học có đặc điểm gì giống nhau? Số lượng mỗi loại hạt của một số nguyên tử được nêu trong bảng dưới đây. Hãy cho biết những nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học

  Xem lời giải
 • Quảng cáo