Quảng cáo
 • Bài 12. Ánh sáng, tia sáng

  Mặt Trời là nguồn năng lượng khổng lồ. Hãy nêu ví dụ về nguồn sáng và vật sáng. Em hãy đề xuất một phương án để có thể quan sát được tia sáng.Với các dụng cụ: đèn tạo ra chùm sáng hẹp song song, tấm bìa chắn sáng, giấy trắng.

  Xem lời giải
 • Bài 13. Sự phản xạ ánh sáng

  Ban đêm, trong một phòng không có ánh đèn, em sẽ không thể nhìn rõ các. Quan sát hình 13.4, so sánh sự phản xạ của ánh sáng trong hai trường hợp. Số liệu thu được trong thí nghiệm của em cho thấy góc tới và góc phản xạ bằng nhau hay khác nhau. Hình 13.7 vẽ một tia tới SI chiếu lên gương phẳng G. Kính tiềm vọng là một dụng cụ giúp nhìn thấy vật bị che khuất.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài tập (Chủ đề 6)

  Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, chiếu tia tới SI tới gương. Vẽ tia phản xạ IR khi góc tới bằng 0o, 45o, 60o. Hình 13.16 vẽ tia sáng đi vào và đi ra khỏi một hộp kín qua các lỗ nhỏ. Biết rằng trong hộp kín có một hoặc hai gương phẳng.

  Xem lời giải