Lý thuyết vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Nhờ đâu mà cây có thể lớn lên được?

Quảng cáo

I. Nước đối với cơ thể sinh vật

1. Thành phần hóa học, cấu trúc, tính chất của nước:

Mỗi phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng liên kết cộng hóa trị.

Liên kết cộng hóa trị bị lệch về phía nguyên tử oxygen nên đầu mang oxygen tích điện âm, đần mang hydrogen tích điện dương => tạo nên tính phân cực của nước.

2. Vai trò của nước đối với cơ thể sinh vật:

- Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào và cơ thể sinh vật.

- Nước góp phần vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể.

- Nước là nguyên liệu và môi trường của nhiều quá trình sống trong cơ thể (quang hợp, tiêu hóa thức ăn, điều hòa thân nhiệt ...).

III. Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sinh vật

Chất dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu và năng lượng cho các quá trình sống của cơ thể.

 

Nhu cầu chất dinh dưỡng của cơ thể mỗi loài và ở từng giai đoạn là khác nhau.

Thiếu hay thừa dinh dưỡng đều làm cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển không bình thường.

Sơ đồ tư duy Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close