Lý thuyết thân to ra do đâu

Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tể bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

Quảng cáo

Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tể bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Hằng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ sáng (hoặc sẫm) có thể xác định được tuổi của cây.

Cây gỗ lâu năm có dác và ròng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài