Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết các loài hoa

  Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành hai nhóm

 • pic

  Tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản nào chủ yếu - trang 96

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Sinh học 6. Quan sát từng hoa trong hình 29.1 hoặc hoa đã mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản nào chủ yếu rồi đánh dấu ✓ vào mục: Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây.

 • Quảng cáo
 • pic

  Lấy thêm các ví dụ khác về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 98 SGK Sinh học 6. Lấy thêm các ví dụ khác về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

 • pic

  Bài 1 trang 98 SGK Sinh 6

  Giải bài 1 trang 98 SGK Sinh học 6. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính ? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.

 • pic

  Bài 2 trang 98 SGK Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 98 SGK Sinh học 6. Có mấy cách xếp hoa trên cây ? Cho ví dụ.

 • pic

  Bài 3 trang 98 SGK Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 98 SGK Sinh học 6. Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa ?

Gửi bài Gửi bài