Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết sự lớn lên và phân chia của tế bào

  Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.

 • pic

  Tế bào lớn lên như thế nào - trang 27

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh học 6. Quan sát H.8.1 và cho biết: Tế bào lớn lên như thế nào? Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?

 • Quảng cáo
 • pic

  Tế bào phân chia như thế nào - trang 28

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh học 6. Tế bào phân chia như thế nào? Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

 • pic

  Bài 1 trang 28 SGK Sinh 6

  Giải bài 1 trang 28 SGK Sinh học 6. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

 • pic

  Bài 2 trang 28 SGK Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 28 SGK Sinh học 6. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

Gửi bài Gửi bài