Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết tảo

  Tảo là những sinh vật mà cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào, cấu tạo rất đơn giản.

 • pic

  Nêu nhận xét về hình dạng và cấu tạo của tảo xoắn - trang 123

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 123 SGK Sinh học 6. Bằng mắt thường hãy chú ý đến màu sắc và kích thước của sợi tảo. Sau đó hãy quan sát kỹ hình 37.1 (phóng đại hiển vi một phần sợi tảo). Nêu nhận xét về hình dạng và cấu tạo của tảo xoắn.

 • Quảng cáo
 • pic

  Nhận xét đặc điểm của rong mơ - trang 123

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 123 SGK Sinh học 6. Quan sát một đoạn rong mơ trên mẫu thật hoặc qua hình vẽ. Nhận xét đặc điểm của rong mơ.

 • pic

  Bài 1 trang 125 SGK Sinh 6

  Giải bài 1 trang 125 SGK Sinh học 6. Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?;

 • pic

  Bài 2 trang 125 SGK Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 125 SGK Sinh học 6. Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

 • pic

  Bài 3 trang 125 SGK Sinh 6

  Giải bài 3 trang 125 SGK Sinh học 6. Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung?

 • pic

  Bài 4 trang 125 SGK Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 125 SGK Sinh học 6. Tảo là thực vật bậc thấp vì:

 • pic

  Bài 5 trang 125 SGK Sinh học 6

  Giải bài 5 trang 125 SGK Sinh học 6. Quan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt...

Gửi bài Gửi bài