Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết cấu tạo trong của phiến lá

  Phiến lá cấu tạo bởi :Lớp tế bào biểu bì trong suốt, vách phía ngoài dày có chức năng bảo vệ lá.

 • pic

  Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước - trang 65

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Sinh học 6. Những đặc điểm nào của biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong? Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước?

 • Quảng cáo
 • pic

  So sánh lớp tế bào thịt lá với biểu bì mặt trên - trang 66

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 66 SGK Sinh học 6. So sánh lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới và trả lời các câu hỏi sau.

 • pic

  Hãy cho biết gân lá có chức năng gì- trang 66

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 66 SGK Sinh học 6. Hãy cho biết gân lá có chức năng gì?

 • pic

  Bài 1 trang 67 SGK Sinh 6

  Giải bài 1 trang 67 SGK Sinh học 6. Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp ở bên trong. Lục lạp là bộ phận chính thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

 • pic

  Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 67 SGK Sinh học 6. Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây ?

 • pic

  Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6. Lỗ khí có những chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

 • pic

  Bài 4 trang 67 SGK Sinh 6

  Giải bài 4 trang 67 SGK Sinh học 6. Phần lớn các loại cây đều có lá 2 mặt (trên và dưới) phân biệt nhau rõ ràng.

 • pic

  Bài 5 trang 67 SGK Sinh học 6

  Giải bài 5 trang 67 SGK Sinh học 6. Hãy tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá ?

Gửi bài Gửi bài