Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết sinh sản sinh dưỡng do người

  Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm chờ cành đó bén rễ

 • pic

  Hãy cho biết giâm cành là gì - trang 89

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Sinh học 6. Quan sát H27.1 hãy cho biết: Đoạn cành có đủ mắt đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm, sau một thời gian sẽ có hiện tượng gì? Hãy cho biết giâm cành là gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Chiết cành là gì - trang 89

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 89 SGK Sinh học 6. Quan sát H27.2 hãy cho biết: Chiết cành là gì? Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt?

 • pic

  Ghép mắt gồm những bước nào - trang 90

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 6. Ghép mắt gồm những bước nào?

 • pic

  Bài 1 trang 91 SGK Sinh 6

  Giải bài 1 trang 91 SGK Sinh học 6. Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi ?

 • pic

  Bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6. Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào?

 • pic

  Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6. Hãy cho một vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt.

 • pic

  Bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6. Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất? Vì sao?

Gửi bài Gửi bài