Lý thuyết quang hợp ở thực vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Quang hợp diễn ra ở đâu trong cơ thể thực vật? Thực vật thực hiện quá trình đó bằng cách nào?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

I. Vai trò của lá cây với chức năng quang hợp

Lá là cơ quan thực hiện quang hợp của cây xanh. Các đặc điểm cấu tạo của lá cây giúp ích rất nhiều cho quá trình quang hợp:

II. Quá trình quang hợp

Quang hợp là quá trình lá cây thu nhận và chueyern hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhưu nước, khí carbon dioxide, diễn ra ở các tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải oxygen.

Quang hợp xảy ra chủ yếu ở lá cây, trong bào quan lục lạp.

Quang hợp là quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng quan trọng của thực vật.

Phương trình tổng quát của quang hợp: 

Phân tử glucose tạo thành trong quang hợp liên kết với nhau hình thành nên tinh bột, là chất dự trữ đặc trưng ở thực vật.

III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong quang hợp

Trong quang hợp, trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng diễn ra đồng thời. Trong đó: 

- Nước và chất carbon dioxide được lấy từ môi trường để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng oxygen.

- Đồng thời, quang năng được chuyển hóa thành hóa năng dự trữ trong chất hữu cơ.

Sơ đồ tư duy Quang hợp ở thực vật:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close