Lý thuyết nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Cơ thể nhện gồm : phần đầu - ngực và phần bụng

Quảng cáo

I - NHỆN

1. Đặc điểm cấu tạo

Cơ thể nhện gồm : phần đầu - ngực và phần bụng

Các bộ phận của nhện như sau:

Các phần cơ thể

Tên các bộ phận quan sát thấy

Chức năng

Phần đầu – ngực

Đôi kìm có tuyến độc

Bắt mồi và tự vệ

Đôi chân xúc giác (phủ đầy lông)

Cảm giác về khứu giác, xúc giác

4 đôi chân bò

Di chuyển và chăng lưới

Phần bụng

Phía trước là đôi khe thở

Hô hấp

Ở giữa là 1 lỗ sinh dục

Sinh sản

Phía sau là các núm tuyến tơ

Sinh ra tơ nhện

2. Tập tính chăng lưới

(C) Chăng dây tơ khung > (B) Chăng dây tơ phóng xạ > (D) Chăng các sợi tơ vòng >(A) Chờ mồi (ở trung tâm lưới)

Khi rình mồi, nếu có sâu bọ sa lưới, lập tức nhện hành động theo các thao tác sắp xếp hợp lí sau đây:

- Nhện ngoạm chặt mồi chích nọc độc

- Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi

- Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian.

- Nhện hút dịch lỏng ở con mồi 

II- SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN

1. Một số đại diện

Giới thiệu một sô đại diện khác của lớp Hình nhện

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close