Lý thuyết một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Giun đốt thường có cơ quan di chuyển ở hai bên mỗi đốt được gọi là chi bên (hình 17.3). Chi bên cỏ nhiều tơ thích nghi bơi lội trong nước.

Quảng cáo

II - MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẬP

Ngành Giun đốt, ngoài giun đất, còn gặp một số đại diện khác có cấu tạo rương tự, sống trong môi trường nước ngọt và nước mặn (hình 17.1, 2, 3).

II - ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Cơ thể phân đốt, có thể xoang, ống tiêu hóa phân hóa, bắt đầu có hệ tuần hoàn, di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể, hô hấp qua da hay mang.

→ Giun đốt có vai trò lớn đối với hệ sinh thái và cơ thể con người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close